ประกาศ โรงพยาบาลสุไหงปาดี (21/12/63)

เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นเเละดีมาก

ประกาศ

ประกาศโรงพยาบาลสุไหงปาดี (25/01/64)

เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รายละเอียด

ประกาศ จังหวัดนราธิวาส (23/02/64)

เรื่อง เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ

ประกาศ จังหวัดนราธิวาส (11/03/64)

เรื่อง เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายละเอียด

ประกาศ จังหวัดนราธิวาส (01/04/64)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์ จำนวน 16 รายการ 24 ชิ้น โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายละเอียด

ติดต่อ - สอบถาม

in a1
62. 01. 18
posted by: Super User
ฮิต: 2056

306 โรงพยาบาลสุไหงปาดี

ถนนจารุเสถียร

ต.ปะลุรู                                                                                                     

อ.สุไหงปาดี 

จ.นราธิวาส  

96140 

โทร                :   073 651169

โทร สารสนเทศ:   073651169  - 117